دسته بندی:

بر بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل طرفین در جهت فرهنگ سازی آموزشهای مهارتی تأکید شد

پایگاه خبری دنیای اسرار در اجرای تفاهم نامه  همکاری آموزشی فی ما بین پلیس پیشگیری ناجا و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: بر بهره گیری از ظرفیت ها ادامه خبر

منتشر شده در