تامین ۱۰ درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفر

تامین ۱۰ درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفر

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضلااب استان اصفهان: تامین ۱۰ درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفر معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضلااب استان اصفهان گفت: حفر حدود ۸۰ حلقه چاه در سطح استان اصفهان باید در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد بطوریکه حداکثر در مردادماه این

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان