مشارکت فولاد مبارکه در توسعه و ایمن سازی جاده های شهرستان مبارکه

مشارکت فولاد مبارکه در توسعه و ایمن سازی جاده های شهرستان مبارکه

پایگاه خبری دنیای اسرار   مشارکت فولاد مبارکه در توسعه و ایمن سازی جاده های شهرستان مبارکه کلنـــــــگ احــــــداث تقاطـــع غیرهـــمسطـــــــح محـــــــور ورودی روستاهای لاو، آبرو و حوض ماهی و عملیات احداث زیرگذر بلوار امیرکبیر قهنویه و همچنین باند دوم محور مبارکه- بروجن با مشارکت فولاد مبارکه به زمین زده شد. به گزارش خبرنگار فولاد،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان