تنیس را همگانی خواهیم کرد

تنیس را همگانی خواهیم کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس هیات تنیس استان اصفهان:تنیس را همگانی خواهیم کرد رییس هیئت تنیس استان اصفهان معتقد است تنیس مخصوص افراد مفرح جامعه نیست و به دنبال همگانی کردن این رشته است. به گزارش  دنیای اسرار:فرهاد رحیمی در نشست خبری هیئت تنیس استان اصفهان با محوریت تبیین سیاست‌های آتی هیئت و مسابقات تنیس

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان