مراجعه به پلیس برای موبایل گم‌شده نیاز نیست/ردیابی از طریق سایت

مراجعه به پلیس برای موبایل گم‌شده نیاز نیست/ردیابی از طریق سایت

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان: مراجعه به پلیس برای موبایل گم‌شده نیاز نیست/ردیابی از طریق سایت رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان گفت: در زمان گم شدن کالاهای دیجیتال مانند موبایل نیازی به مراجعه به پلیس نیست و ردیابی از طریق ثبت‌نام در سایت طراحی‌شده در این ارتباط امکانپذیر شد.

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان