نگهداری زبان شرط رستگاری است

نگهداری زبان شرط رستگاری است

پایگاه خبری دنیای اسرار: در مدرسه نرجس خاتون (س) دولت آباد مطرح شد: نگهداری زبان شرط رستگاری است   امام جمعه شهر دستگرد برخوار با بیان اینکه راستگویی یکی از علائم ایمان است، گفت: سخن باید مطابق با واقع باشد، ولی هر سخن راستی قابل انتقال نیست. به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان