ارزیابی و برنامه ریزی الگوی شهر دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهر اصفهان

ارزیابی و برنامه ریزی الگوی شهر دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهر اصفهان

تفاهم ‌نامه شهر دوستدار سالمند با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اصفهان امضا شد؛ ارزیابی و برنامه ریزی الگوی شهر دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهراصفهان تفاهم ‌نامه سه جانبه طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند بین شهرداری اصفهان، شورای ملی سالمندان کشور وابسته به سازمان بهزیستی کشور با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل

سفیر روسیه در سازمان ملل: نشست ورشو مخرب امنیت منطقه است

سفیر روسیه در سازمان ملل: نشست ورشو مخرب امنیت منطقه است

سفیر روسیه در سازمان ملل: نشست ورشو مخرب امنیت منطقه است   نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد ، نشست ورشو را یک گردهمایی ضد ایران دانست و گفت: این اقدام بر صلح و امنیت منطقه اثری مخرب دارد. دنیای اسرار-نیویورک:واسیلی نبنزیا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا این مطلب را