دسته بندی:

افزایش آمادگی عملیاتی در اولویت ناجا / شکست دشمن در پروژه ایجاد بحران های اجتماعی

پایگاه خبری دنیای اسرار فرماندهی انتظامی استان اصفهان   افزایش آمادگی عملیاتی در اولویت ناجا / شکست دشمن در پروژه ایجاد بحران های اجتماعی جانشین فرمانده ناجا، افزایش آمادگی عملیاتی ادامه خبر

منتشر شده در