پرواز همدان ـ مشهد از فرودگاه همدان

پرواز همدان ـ مشهد از فرودگاه همدان

پایگاه خبری دنیای اسرار: از ۱۷ آبان ماه برقرار می‌شود: پرواز همدان ـ مشهد از فرودگاه همدان به گزارش دنیا اسرار به نقل از فارس، پرواز همدان ـ مشهد و بالعکس از فرودگاه همدان که لغو شده بود، پس از پیگیری مجدد برقرار شد. مدیر فرودگاه همدان از آغاز پرواز مشهد ـ همدان خبر داد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان