فرماندار اصفهان: منطقه شرق اصفهان نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است

فرماندار اصفهان: منطقه شرق اصفهان نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است

فرماندار اصفهان: منطقه شرق اصفهان نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از اقدامات مؤثر دولت تدبیر و امید در آسان کردن امور مردم بوده است. به گزارش دنیای اسرار، حسین سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جمع مردم شهر هرند، با بیان اینکه

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد: حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان معاون عمرانی وزارت کشور گفت: وزارت کشور حمایت های لازم برای تسریع در اجرای پروژه خط دو قطار شهری اصفهان را انجام می دهد. دنیای اسرار: مهدی جمالی نژاد در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی خط دو قطار شهری

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان