دسته بندی:

راه اندازی خط اتوبوس رودهن به مترو «نوبنیاد» تهران

پایگاه خبری دنیای اسرار دماوند- شهردار رودهن از راه اندازی خط اتوبوس رودهن به مترو «نوبنیاد» تهران خبر داد. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:مهدی کچویی، در مورد ادامه خبر

منتشر شده در