شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر فلاورجان زنگ مهر و مقاومت رابه مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه بهار آزادی به صدا درآورند.

شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر فلاورجان زنگ مهر و مقاومت رابه مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه بهار آزادی به صدا درآورند.

پایگاه خبری دنیای اسرار شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر فلاورجان زنگ مهر و مقاومت رابه مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه بهار آزادی به صدا درآورند. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان ، شهردار فلاورجان و ریاست شورای اسلامی شهر فلاورجان سرکار خانم دکتر ا… دادیان در آیین نواختن

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان