دسته بندی:

نروژ مواضع مستقل در برابر جمهوری اسلامی ایران دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار -مشهد: سفیر نروژ در ایران: نروژ مواضع مستقل در برابر جمهوری اسلامی ایران دارد سفیر نروژ در ایران گفت: مواضع این کشور در موضوع هسته ای ادامه خبر

منتشر شده در