رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:   استقلال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: استقلال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: استقلال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان، رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران و رییس اتاق

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان