به روز شدن اطلاعات نقش اساسی در زمینه روابط عمومی دارد

به روز شدن اطلاعات نقش اساسی در زمینه روابط عمومی دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان : به روز شدن اطلاعات نقش اساسی در زمینه روابط عمومی دارد به گزارش دنیای اسرار-اصفهان:معاون روابط عمومی استانداری اصفهان با اظهار تاسف از اینکه هنوز جایگاه واقعی روابط عمومی ها در سازمان ها به شکل جدی پررنگ نیست اظهار