دستمزد فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت کارگران را می دهد

دستمزد فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت کارگران را می دهد

پایگاه خبری دنیای اسرار: نماینده کارگران در شورای عالی کار: دستمزد فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت کارگران را می دهد نماینده کارگران برگزاری نشست شورای عالی کار را از وزیر جدید کار خواستار شد و گفت: بعد از اتفاقات اخیر معیشت کارگران سقوط آزاد کرد و دستمزد فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت کارگران را می

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان