۶۸ میلیون دلار کالا از کاشان به خارج از کشور صادر شد

۶۸ میلیون دلار کالا از کاشان به خارج از کشور صادر شد

پایگاه خبری دنیای اسرار ۶۸ میلیون دلار کالا از کاشان به خارج از کشور صادر شد مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت: امسال ۴۵ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۶۹۶ کیلوگرم کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۸۹ هزار و ۱۲۵ دلار از این شهرستان به خارج از کشور صادر شد.

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان