آیین اختتامیه گالری عکس “سفر به قطب شمال”

آیین اختتامیه گالری عکس “سفر به قطب شمال”

پایگاه خبری دنیای اسرار آیین اختتامیه گالری عکس “سفر به قطب شمال” آیین اختتامیه گالری عکس “سفر به قطب شمال” با حضور رئیس سازمان اکو و رئیس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش  دنیای اسرار:آیین اختتامیه گالری عکس “سفر به قطب شمال”  در گالری  شماره ۲کتابخانه مرکزی اصفهان واقع

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان