دسته بندی:

پرداخت ۸۰ درصد از بدهی های پروژه مرکز همایش های بین المللی

پایگاه خبری دنیای اسرار   شهردار اصفهان اعلام کرد: پرداخت ۸۰ درصد از بدهی های پروژه مرکز همایش های بین المللی شهردار اصفهان گفت: بخش زیاد و در حدود ۸۰ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: شهردار اصفهان: مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد سازمان میراث فرهنگی برای ثبت ۴۰۰ اثر تاریخی در یونسکو اقدام کند شهردار اصفهان با تاکید ادامه خبر

منتشر شده در