وظیفه شهرداری است که با توسعه زیرساخت ها زمینه برخورداری مردم مناطق محروم از امکانات شهری را فراهم کند.

وظیفه شهرداری است که با توسعه زیرساخت ها زمینه برخورداری مردم مناطق محروم از امکانات شهری را فراهم کند.

پایگاه خبری دنیای اسرار: شهردار اصفهان گفت: این وظیفه شهرداری است که با توسعه زیرساخت ها زمینه برخورداری مردم مناطق محروم از امکانات شهری را فراهم کند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفت و گوی رادیویی با برنامه  “سلام اصفهان” با بیان اینکه اتفاقات بسیار خوبی در مناطق

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان