دسته بندی:

دغدغه‌ تأمین مالی خط دوم متروی اصفهان جدی است

پایگاه خبری دنیای اسرار بنکدار هاشمی: دغدغه‌ تأمین مالی خط دوم متروی اصفهان جدی است مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت: موضوع تأمین مالی خطوط متروی اصفهان دغدغه ادامه خبر

منتشر شده در