تعاملات اصفهان و یزد در حوزه گردشگری می تواند سبب رونق گردشگری شود / پیام دوستی مسئولان شهری اصفهان از شهرکرد تا یزد

تعاملات اصفهان و یزد در حوزه گردشگری می تواند سبب رونق گردشگری شود / پیام دوستی مسئولان شهری اصفهان از شهرکرد تا یزد

پایگاه خبری دنیای اسرار تعاملات اصفهان و یزد در حوزه گردشگری می تواند سبب رونق گردشگری شود / پیام دوستی مسئولان شهری اصفهان از شهرکرد تا یزد مدیران شهرداری اصفهان پس از دیدار و مذاکره با مسئولان شهرداری شهرکرد، این بار راهی یزد شدند، پیغام صلح و دوستی سوغات بردند و با هدف تقویت تعاملات

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان