برگزاری مجمع عادی سالانۀ صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان ؛فولاد هرمزگان به سوددهی رسید

برگزاری مجمع عادی سالانۀ صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان ؛فولاد هرمزگان به سوددهی رسید

پایگاه خبری دنیای اسرار برگزاری مجمع عادی سالانۀ صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان ؛فولاد هرمزگان به سوددهی رسید مجمع عادی سالانۀ صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ با حضور ۹۸ درصد اعضا، چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ در هتل هرمز بندرعباس با حضور هیئت مدیره، نمایندۀ بورس و سهامداران این شرکت برگزار

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان