حمل انبوه ریلی  محصولات ذوب آهن اصفهان

حمل انبوه ریلی محصولات ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان محقق شد : حمل انبوه ریلی  محصولات ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان حمل محصولات خود به صورت انبوه از طریق شبکه ریلی کشور را آغاز کرده است . در این خصوص با مهندس قیصری مدیر بخش راه آهن و ترابری این شرکت گفتگو

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان