در سال جاری با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخواربرطرف شد

در سال جاری با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخواربرطرف شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: در سال جاری با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخواربرطرف شد در نیمه اول سال جاری با اجرای دو خط انتقال تامین پایدار آب شرب شهرهای حبیب آباد،شاپور آباد،دولت آباد و دستگرد در تمام روزهای سال محقق گردید. مدیر آبفا برخوار گفت: در چند سال اخیر مردم  شهرستان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان