از منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان چه خبر؟

از منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان چه خبر؟

ازمنطقه ۱۰شهرداری اصفهان چه خبر؟ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:  مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی خبر داد و گفت: برای احداث این فرهنگسرا ۹ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است. دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ،امامی مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی

پایگاه خبری دنیای اسرار: پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی خبر داد و گفت: برای احداث این فرهنگسرا ۹ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است. به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ،امامی مدیر منطقه ۱۰

آسفالت معابر حصه جنوبی تکمیل شد

آسفالت معابر حصه جنوبی تکمیل شد

پایگاه خبری دنیای اسرار آسفالت معابر حصه جنوبی تکمیل شد   مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اعلام کرد: آسفالت معابر حصه جنوبی با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تکمیل شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان مهندس  امامی اظهار کرد: آسفالت معابر حصه جنوبی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع و با

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان