احداث خط دو قطار شهری با سه شیفت کاری و با سرعت انجام شود

احداث خط دو قطار شهری با سه شیفت کاری و با سرعت انجام شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   شهردار اصفهان: احداث خط دو قطار شهری با سه شیفت کاری و با سرعت انجام شود   شهردار اصفهان تاکید کرد: باید سازمان قطارشهری اصفهان تمرکز خود را روی فعالیت خط دو به صورت جدی‌تر معطوف کند تا با فعالیت سه‌شیفته، احداث خط دو سرعت بیشتری می گیرد. به گزارش

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان