مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد

مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: شهردار اصفهان: مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد سازمان میراث فرهنگی برای ثبت ۴۰۰ اثر تاریخی در یونسکو اقدام کند شهردار اصفهان با تاکید بر این که مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد ، عنوان کرد: با توجه به این که در محور تاریخی فرهنگی اصفهان ۴۰۰

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان