حضور مهندس یافتیان در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰

حضور مهندس یافتیان در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰

حضور مهندس یافتیان در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰  مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران  به همراه مهندس توکلی دبیر هیئت مدیره  و مهندس حیدری زاده مدیر مخابرات منطقه اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۷ با حضور در جمع همکاران مرکز پشتیبانی و پاسخگویی سامانه ۲۰۲۰ با آنها دیدار و گفتگو نمود.