عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء صادرات در سال جاری

عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء صادرات در سال جاری

در همایش راهبردی شرکت عنوان شد : عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء صادرات درسال جاری دنیای اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت گفت : ذوب آهن اصفهان از زمانبهره برداری تاکنون بالغ بر ۷۰ میلیون تن تولید داشته است.صادرات ما نیز در اینمدت بیش از ۸ میلیون تن بوده که عمده آن در

خاکریز دشمن ؛ کاهش تولید ، افزایش هزینه و بی تفاوتی کارکنان است

خاکریز دشمن ؛ کاهش تولید ، افزایش هزینه و بی تفاوتی کارکنان است

پایگاه خبری دنیای اسرار هشدار مهندس یزدی زاده دردیدار با بسیجیان شرکت : خاکریز دشمن ؛ کاهش تولید ، افزایش هزینه و بی تفاوتی کارکنان است مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت در دیدار با فرمانده ، شورای فرماندهی و فرماندهان پایگاه های ۲۱ گانه حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان طی سخنانی با تشریح وضعیت

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان