هنر فرش دستباف تا ۱۰ سال دیگر از بین می رود

هنر فرش دستباف تا ۱۰ سال دیگر از بین می رود

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: هنر فرش دستباف تا ۱۰ سال دیگر وجود نخواهد داشت. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:سعید عصاچی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد تولید کنندگان فرش دستباف بسیار کاهش یافته است و افرادی که اکنون مشغول به این

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان