زنان کشتی گیر به روی تشک می روند

زنان کشتی گیر به روی تشک می روند

زنان کشتی گیر به روی تشک می روند دومین دوره رقابت های کشتی قهرمانی کلاسیک زنان ۱۲ بهمن ماه به میزبانی خانه کشتی «محمد بنا» در ۶ وزن در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. دنیای اسرار، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۵ کیلوگرم اوزانی است که کشتی گیران به روی تشک خواهند رفت.رده