امسال ۲۵۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر اصفهان ساخته می شود/ رعایت کاربری زمین های شهر با استناد به طرح تفصیلی

امسال ۲۵۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر اصفهان ساخته می شود/ رعایت کاربری زمین های شهر با استناد به طرح تفصیلی

شهردار اصفهان:  امسال ۲۵۰ چشمهسرویس بهداشتی در شهر اصفهان ساخته می شود/ رعایت کاربری زمین های شهر با استناد بهطرح تفصیلی  شهردار اصفهان گفت: ۲۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر اصفهان وجود دارد اما به علت اهمیت شهر اصفهان از نظر حضور گردشگران داخلی و خارجی، امسال ظرفیت سرویس های بهداشتی شهر ۱۰ درصد افزایش

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ همزمان با برگزاری نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ ، اولین گیمیفیکیشن مبتنی بر کمپین فروش سرویس adsl 2020   توسط معاونت تجاری مخابرات منطقه اصفهان در غرفه مخابرات اجرا شد.   دنیای اسراربه نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، امیرحسین زیگلری رئیس اداره