“بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر” محققان کشور ثبت جهانی شد

“بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر” محققان کشور ثبت جهانی شد

از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری؛ “بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر” محققان کشور ثبت جهانی شد اختراع محققان دانشگاه تبریز با عنوان «بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر (ELASTICON)» از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت جهانی شد. دنیای اسرار- تبریز: احسان دادخواه خیابانی، دانشجوی دکترای زلزله دانشگاه تبریز، در این خصوص گفت: ساخت و تولید

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان