نمایشگاه عکس گروهی جلوه های عاشورایی

نمایشگاه عکس گروهی جلوه های عاشورایی

پایگاه خبری دنیای اسرار نمایشگاه عکس گروهی جلوه های عاشورایی حوزه هنری استان اصفهان با همکاری مرکز فرهنگی سونره نمایشگاه عکس گروهی جلوه های عاشورایی را در عمارت سعدی برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، این نمایشگاه همزمان با برگزاری برنامه ی «شب تعزیه» در گالری شماره ۱عمارت سعدی برگزار

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان