اصفهان می تواند به مرکز جشنواره ها تبدیل شود

اصفهان می تواند به مرکز جشنواره ها تبدیل شود

پایگاه خبری دنیای اسرار باید طعم ایران را در سینمای کودک و نوجوان بیشتر بچشیم اصفهان می تواند به مرکز جشنواره ها تبدیل شود وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بیان کرد: خوشحالیم که بار دیگر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان، سرزمین هنر برگزار می شود، منطقه ای که در گستره و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان