چالش اصلی روابط عمومی ها بدبینی مردم به این جایگاه است

چالش اصلی روابط عمومی ها بدبینی مردم به این جایگاه است

پایگاه خبری دنیای اسرار روان شناس بالینی ودکترای مدیریت منابع انسانی : چالش اصلی روابط عمومی ها بدبینی مردم به این جایگاه است به گزارش دنیای اسرار-اصفهان:قنبری ،دکترای مدیریت منابع انسانی مهمترین چالش جایگاه روابط عمومی ها در دنیای امروز را بد بینی مردم یا نا آشنایی آنان به این جایگاه دانست و تصریح کرد:

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان