ارزش کتیرای اصفهان به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید

ارزش کتیرای اصفهان به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید

پایگاه خبری دنیای اسرار ارزش کتیرای اصفهان به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ارزش کتیرای برداشت شده از گَون زارهای این استان در سالجاری به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید. دنیای اسرار به نقل ازایرنا:’محمدحسین شاملی’ روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: مراتع و رویشگاه‌های گوَن

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان