دسته بندی:

سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

پایگاه خبری دنیای اسرار سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم   سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به کاهش ۴۰ ادامه خبر

منتشر شده در