سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

پایگاه خبری دنیای اسرار سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم   سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی آب انتقالی به تصفیه خانه باباشیخ‌علی، گفت: سناریویی برای جیره بندی در دستور شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیست و در صورتی که

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان