از مجموع ۹۰۶ مورد پیشنهاد دریافتی از سوی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان، تعداد۱۱۲ پیشنهاد، مصوب و اجرایی گردید.

به گزارش دنیای اسرار:  ابوالقاسم عسکری سرپرست این شرکت، با اشاره به نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها در سال ۱۴۰۰، بیان داشت: برای افزایش بهره وری سازمان با نظام پیشنهادها و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مدیریتی راهکارهای اثربخش و کم هزینه تری ایجاد خواهد شد.

وی، با بیان اینکه، در دو سال گذشته علی رغم شرایط ناشی از بیماری کرونا و محدودیت های ایجاد شده، پیشنهادهای خوبی دریافت و تصویب گردید، گفت: امروزه که رقابت بسیار زیادی بین جوامع مختلف برای دستیابی به جدترین فناوری ها، با صرفه ترین منابع و مجرب ترین نیروهای انسانی وجود دارد، مدیران و تصمیم سازان سازمان ها با اتکا به مشارکت کارکنان در تصمیم سازی های کلان می توانند به سمت ساختارهای سازمانی جدید و بهره برداری از ایده های خلاقانه و نوآورانه حرکت نمایند.

وی، افزود: اهداف نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان اصفهان ارتقاء کیفیت و بهره وری، ایجاد انگیزه و افزایش رضایت شغلی، ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل گروهی، افزایش نشاط و روحیه کارکنان، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، توسعه توان بالقوه و بالفعل کارکنان و بهبود شرایط کاری، ایجاد فرهنگ مشارکت منسجم همراه با وحدت و یکپارچگی میان کارکنان، افزایش قابلیت رقابت در استفاده بهینه از منابع و بهبود مستمر تمامی فرآیندها می باشد.

لازم به ذکر است، شرکت گاز استان اصفهان براساس آئین نامه نظام پیشنهادها از سال ۱۳۷۹ با اعتقاد به ضرورت بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه های انسانی آغاز به فعالیت نموده است.

خبرنگار:محبوبه عزیز