“پیرسقاهای” صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه بیشتر هستند/ بنای ایدئولوژی شرکت های آبفار روحیه جهادی و ارزشی است

“پیرسقاهای” صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه بیشتر هستند/ بنای ایدئولوژی شرکت های آبفار روحیه جهادی و ارزشی است

مهندس هاشم امینی در دیدار با بازنشستگان شرکت آبفار استان اصفهان عنوان کرد: “پیرسقاهای” صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه بیشتر هستند/ بنای ایدئولوژی شرکت های آبفار روحیه جهادی و ارزشی است به گزار ش دنیای اسرار:سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در دیدار نوروزی با اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان این شرکت،

عطش توسعه از عوامل بروز بحران آبی/ تلف شدن روزانه ۳۰ هزار نفر در جهان به دلیل کم‌آبی

عطش توسعه از عوامل بروز بحران آبی/ تلف شدن روزانه ۳۰ هزار نفر در جهان به دلیل کم‌آبی

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس اداره امور اداری آبفار اصفهان مطرح کرد عطش توسعه از عوامل بروز بحران آبی/ تلف شدن روزانه ۳۰ هزار نفر در جهان به دلیل کم‌آبی رئیس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت آبفار استان اصفهان گفت: سوء مدیریت، عطش توسعه، کشاورزی ناکارآمد و فقدان نگرش دراز مدت در کشور

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان