هنر اصیل، روح تعهد را در مخاطب تقویت می کند/مدیریت فضای مجازی بزرگترین معروف بر زمین مانده است/اغتشاشات اخیر دست دشمن را برای مردم رو کرد

هنر اصیل، روح تعهد را در مخاطب تقویت می کند/مدیریت فضای مجازی بزرگترین معروف بر زمین مانده است/اغتشاشات اخیر دست دشمن را برای مردم رو کرد

هنر اصیل، روح تعهد را در مخاطبتقویت می کند/مدیریت فضای مجازی بزرگترین معروف بر زمین مانده است/اغتشاشات اخیردست دشمن را برای مردم رو کرد  معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار پیچیده ای قرار داریم و باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر احیاء شود، مدیریت فضای مجازی را