۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند

۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند

بزرگترین تور تنیس استانی آقایان در اصفهان ۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند بزرگترین تور تنیسور آقایان در استان اصفهان با حضور ۸۰ تنیسور در محل آکادمی تنیس انقلاب در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار، محمد رضا زرمهر سرداور تور تنیس آقایان اصفهان، با اشاره به این که این مسابقات

تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم  دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم

تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس هیئت تنیس اصفهان: تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم رییس هیئت تنیس اصفهان گفت: تا آن جایی که در توان داریم تلاش می کنیم با ایجاد فضای مناسب جهت جذب منابع انسانی و بخش خصوصی تنیس را در سطح استان گسترش

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان