پرداخت ۱۶٫۵ میلیارد تومان برای بیمه درمانی پایه مددجویان

پرداخت ۱۶٫۵ میلیارد تومان برای بیمه درمانی پایه مددجویان

پایگاه خبری دنیای اسرار توسط کمیته امداد اصفهان در سال ۹۶ صورت گرفت پرداخت ۱۶٫۵ میلیارد تومان برای بیمه درمانی پایه مددجویان ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ برای پوشش بیمه پایه درمانی ۵۱ هزار و ۷۸۵ نفر از مددجویان کمیته امداد اصفهان هزینه شد. مدیرکل کمیته امداد اصفهان گزارشی از خدمات

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان