دسته بندی:

پرداخت ۱۶٫۵ میلیارد تومان برای بیمه درمانی پایه مددجویان

پایگاه خبری دنیای اسرار توسط کمیته امداد اصفهان در سال ۹۶ صورت گرفت پرداخت ۱۶٫۵ میلیارد تومان برای بیمه درمانی پایه مددجویان ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ادامه خبر

منتشر شده در