اجرای طرح راه ایمن در محور دلیجان-اصفهان

اجرای طرح راه ایمن در محور دلیجان-اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد: اجرای طرح راه ایمن در محور دلیجان – اصفهان معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از اجرای طرح راه ایمن در محور دلیجان – اصفهان به عنوان یکی از راه های

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان