پیگیری جدی برای راه اندازی بیمارستان خصوصی در خراسان جنوبی

پیگیری جدی برای راه اندازی بیمارستان خصوصی در خراسان جنوبی

پایگاه خبری دنیای اسرار بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی بیمارستان خصوصی را از رسالت های خود در بخش درمان اعلام کرد و گفت: احداث و راه اندازی این بیمارستان را با جدیت دنبال می کنم. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر: به گزارش،کاظم قائمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری  با اشاره

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان