دسته بندی:

پیگیری جدی برای راه اندازی بیمارستان خصوصی در خراسان جنوبی

پایگاه خبری دنیای اسرار بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی بیمارستان خصوصی را از رسالت های خود در بخش درمان اعلام کرد و گفت: احداث و راه اندازی ادامه خبر

منتشر شده در