مصرف گاز در استان از متوسط ۵۸میلیون متر مکعب گذشت

مصرف گاز در استان از متوسط ۵۸میلیون متر مکعب گذشت

طی روزهای سرد سال؛ مصرف گاز در استان از متوسط ۵۸میلیون متر مکعب گذشت مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی، اعلام کرد: مصرف گاز دراستان اصفهان در روز دوشنبه هفته جاری از مرز ۶۸میلیون متر مکعب گذشت. دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی،سید مصطفی علوی،افزود: با افزایش برودت

آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه  مصرف گاز طبیعی

آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه مصرف گاز طبیعی

پایگاه خبری دنیای اسرار: آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه  مصرف گاز طبیعی به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت طی دیداری با مدیرکل صدا وسیمای مرکز اصفهان، با تاکید بر نقش موثر رسانه ها درآگاه سازی مشترکین در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان