جمعیت سالمندان کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

جمعیت سالمندان کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

پایگاه خبری دنیای اسرار: معاون وزیر بهداشت: جمعیت سالمندان کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تا ۳۰ سال دیگر، جمعیت سالمندان کشور به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید، گفت: بسیاری از مشـکلات سـلامت سـالمندان مربوط بـه بیماری‌های مزمـن و غیر واگیر است به گزارش دنیای اسرار به نقل

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان