انتصاب مدیر عامل جدید سازمان تاکسیرانی جناب آقای هادی منوچهری

انتصاب مدیر عامل جدید سازمان تاکسیرانی جناب آقای هادی منوچهری

پایگاه خبری دنیای اسرار انتصاب مدیر عامل جدید سازمان تاکسیرانی جناب آقای هادی منوچهری * طی حکمی از سوی دکتر مهر علیزاده و با پیشنهاد دکتر نوروزی شهردار اصفهان مهندس منوچهری به عنوان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اصفهان منصوب شد. پیش از این جعفری حسین جعفری مدیر عاملی این سازمان را بر عهده داشت.  

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان