دسته بندی:

تولید بیش از ۳۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان در فروردین سال جاری بیش از ۳۸۰ میلیون کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد. به‌گزارش دنیای اسرار، معاون مهندسی و ادامه خبر

منتشر شده در